Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Felvételi tájékoztató

A 2019 / 2020-as tanévben 3 új osztályt indítunk, 2 osztályt a 8 évfolyamos és 1 osztályt pedig a 4 évfolyamos képzésben. A fényképre kattintva bemutatkoznak a leendő osztályfőnökök, személyesen pedig a nyílt napon találkozhatunk Velük 2018. november 24-én.

A felvételi tájékoztatót nyomtatott formában a nyílt napon fogod kézbe kapni, de már most elolvashatod online is, ha lentebb görgetsz!

Szilády Áron (1837-1922)

Irodalomtörténész, nyelvész,
orientalista, református lelkész

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium

OM azonosítója: 027956

A Kiskunhalasi Református Kollégium intézményei:

 • Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
 • Gólyafészek Óvoda
 • Tormássy János Konviktus
 • Thúry József Könyvtár
 • Központi Általános Iskola
 • Gy. Szabó Béla Általános Iskola (Szank)
 • GIMNÁZIUM 1664 ÓTA

  MOTTÓNK: SZERETET ÉS MINŐSÉG

  A nyolcévfolyamos gimnázium 1867/68-as tanévtől kezdődően működött iskolánkban, majd az öregdiákok javaslata alapján 2001-ben indítottuk újra a képzést. Az erős és tartós osztályközösségek, az életre szóló barátságok születésén túl azt várjuk, hogy a kiemelkedő képességű diákok kihasználják a gimnázium által kínált kiváló lehetőségeket. Döntésünk helyességét igazolja, hogy az ebben a képzésben részesült osztályaink felvételi eredménye rendszeresen 90% feletti.

  Tehetséggondozó osztályainkban tehetségazonosítást, gazdagítást, szükség szerint fejlesztést végzünk. Ebben a munkában a Református EGYMI szakemberei segítenek. A Református Országos Értéktermő Tehetségközpont tagjaként a Központ által koordinált gazdagító országos programban veszünk részt. Változatos szakkörökkel a gyerekek érdeklődésének megfelelő programokat biztosítunk. Ilyen például a lego-robot programozás, a sakk, a logika is. Változatos sportolási lehetőséget kínálunk már a fiatalabb korosztály számára is: labdarúgás, röplabda, kézilabda, kosárlabda edzéseink is vannak.

  A 2013-14-es tanév óta a nyolc évfolyamos képzésünk elemeként a tanyaprojekt elnevezésű programot alkalmazzuk. A természetismeret tananyagát újszerűen, egész éves kooperatív csoportokban dolgozva, élményszerűen tanítjuk. A munkát tanulói laptopok segítik: az órákon a legújabb technikai vívmányokat is alkalmazzuk e program során.

  Ezzel a digitális írástudásuk szintje is növekszik, de a biztonságos internet használatra is megtanítjuk a diákokat. Májusban a gyerekek mestermunkával és személyes előadással számolnak be szüleiknek és egymásnak az addigi munkájukról: minden csoport egy virtuális tanyát épít Magyarország egyik kistelepülése mellett, ezt mutatják be egy előadás keretében. A program részeként erdei iskolát is szervezünk: egy héten keresztül egy természet közeli tanyára megyünk, ahol testközelben is kipróbáljuk, megtanuljuk az elméleti anyagot: csillagászat, madarászat, kenyérsütés is szerepel a programban. A projekt a 6. 7. és 8. évfolyamban is folytatódik, vállalkozási ismeretekkel zárul.

  Az oktatás magas osztálylétszámok esetén bontott csoportban történik több tantárgyból.

  A második szakasz képzési célja, hogy a tanulókat előkészítse a választott pályára, a továbbtanulásra. Az óratervet az utolsó négy évben kiegészíti az ún. specializáció, az emelt szintű érettségire történő felkészítés: 9 és 10. évfolyamon informatika vagy angol nyelvet tanulhatnak a nyolcévfolyamos képzésben részt vevő diákjaink emelt óraszámban.

  Amennyiben a tanulmányi eredményeik, egyéni érdeklődésük és a pályaorientációjuk ezt igényli, külön kérelem alapján bekapcsolódhatnak a beérkező kilencedikes diákok mellé a tagozatos humán, reál és biológia-kémia tagozatos csoportokba, de az eredeti osztályok megmaradnak, a bontás csak az egyes tantárgyakra vonatkozik.

  NYOLCÉVFOLYAMOS KÉPZÉS [KÓD: 0081]

  A humán tagozaton tanulók 9-12. évfolyamokon emelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalom tantárgyat. Emellé 11-től egy fakultációs tárgyat választhatnak.
  Jó alapot ad ez a tagozat azoknak, akik bölcsészek, jogászok, kommunikációs szakemberek, könyvtárosok, újságírók szeretnének lenni.

  Ebben a képzésben tanuló diákok az emelt szintű matematika oktatás mellé 11-dik évfolyamtól egy fakultációs tárgyat választhatnak. Azoknak ajánljuk, akik mérnöki vagy gazdasági pályán szeretnének továbbtanulni.

  Humán tagozatos csoport [KÓD: 0043]

  Matematika tagozatos csoport [KÓD: 0042]

  Ezen a tagozaton tanuló diákok négy éven keresztül emelt szintű biológia és kémia oktatásban vesznek részt.
  Leendő orvosoknak, gyógyszerészeknek, biológusoknak, környezetmérnököknek, vegyészeknek, gyógytornászoknak, védőnőknek, szülésznőknek, diplomás ápolóknak, mentőtiszteknek, laboránsoknak ajánljuk.

  Földi János Természettudományi Laboratórium

  Az Európai Unió és Magyarország Kormánya 300,26 millió forintos támogatásával, az “A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban program (Öveges Program)” keretében két új, korszerûen felszerelt laboratóriumot és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki a Szilády Áron Református Gimnáziumban.

  A laboratóriumokat 2015 januárjától a város és vonzáskörzete általános iskolái számára is elérhetõvé tették, és benne a gimnáziumi tanárok vezetésével az aktuális tananyaghoz kapcsolódó érdekes és tanulságos kísérleteket végezhetnek az ide látogató tanulók.

  A csoportbontásban tanított kémia, fizika, biológia és földrajz órákon laborgyakorlatokat végeznek iskolánk diákjai.

  A laboratórium tevékenysége nyomán a diákok természettudományos kompetenciájának fejlesztése mellett várhatóan:

  - növekedni fog a természettudományos pályát választó tanulók száma,

  - fejlõdik a tanulók természettudományos intelligenciája,

  - a diákok megismerkednek egy korszerûen felszerelt laboratórium lehetõségeivel és használatának módjával, ennek során megváltozhat a kevésbé érdeklõdõ diákok attitûdje, hozzáállása is.

  A laboratórium tevékenysége nyomán a diákok természettudományos kompetenciájának fejlesztése mellett várhatóan:
  • növekedni fog a természettudományos pályát választó tanulók száma,
  • fejlődik a tanulók természettudományos intelligenciája,
  • a diákok megismerkednek egy korszerűen felszerelt laboratórium lehetőségeivel és használatának módjával, ennek során megváltozhat a kevésbé érdeklődő diákok attitűdje, hozzáállása is.

  A laborról bővebben: http://labor.szilady.net

  Biológia-kémia tagozatos csoport [KÓD: 0041]

  Kisfilm a gimnáziumról: Egy jó választás !